PETITIE Berichtenbox

PETITIE BERICHTENBOX BELASTINGDIENST
Enige tijd geleden heb ik een stukje geplaatst betreft het verplicht stellen van de berichten box door de belastingdienst voor alle ingezetenen.

NAAR MIJN MENING KAN DIT NIET.

Inmiddels zijn de consumentenbond het FNV en nog wat instanties bezig om er straks voor te zorgen dat elke Nederlander een eigen keuze krijgt hoe ze door de belastingdienst benaderd willen worden in de toekomst.

Indien je geen electronische facturen wenst te ontvangen dan wordt dit ondersteund door wetgeving en heb je dus een keuze.

De berichtenbox word ons gewoon opgelegd.

Onderstaande link is een petitie door de consumentenbond tegen de berichtenbox.

Ik zou hem tekenen zodat wij in de toekomst gewoon schriftelijk aangeschreven blijven worden door de belastingdienst.

http://www.consumentenbond.nl/campagnes/digidwang/

  

  

Vaarwel blauwe envelop(Berichten Box) verplicht! ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†E-facturen wel onder wetgeving???

Bron: Vaarwel blauwe envelop(Berichten Box) verplicht!                                    E-facturen wel onder wetgeving???

Vaarwel blauwe envelop(Berichten Box) verplicht! ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†E-facturen wel onder wetgeving???

   
De Belastingdienst is op dit moment bezig met een campagne om de Nederlansche ingezetene in een hokje te stoppen!

DE BERICHTEN BOX.

Straks verdwijnt de volledige communicatie per briefwisselingen. U vindt uw aanslagen en overige zaken in uw persoonlijke berichten box.

Een keuze of u dit wel of niet wilt is vooralsnog niet aanwezig.

VREEMD! Wat vindt U??

Als het om een keuze gaat of u via een leverancier wel of geen factuur per E-mail wilt ontvangen en dus liever per post, dan bestaat hier wetgeving voor waarop u zich kunt beroepen. 

Waarom voor de berichten box niet.

Wat vindt u!
Uw afnemer moet akkoord gaan met de factuur.
Uw afnemer is niet verplicht een digitale factuur te accepteren. Het is daarom raadzaam om vooraf met uw zakenpartner te overleggen of en hoe hij digitale facturen wilt ontvangen.

Zie voor meer informatie omtrent e-facturen de onderstaande link.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/digiaal_factureren/wettelijke_eisen_aan_digitaal_facturen/uw_afnemer_moet_akkoord_gaan_met_de_factuur

http://www.bns-administraties.nl

24-12-2015

Checklist bij overlijden 

Na het overlijden van uw dierbare en/of familielid.

Als een dierbare overlijdt, breekt een verdrietige periode aan. Tegelijk komt er veel op u af. Er moet veel geregeld worden. Dan is het prettig als u dat zo soepel mogelijk kunt afhandelen. Ook met de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft een checklist welke ingevuld kan worden waarop aangegeven wordt welke zaken er in uw persoonlijke situatie geregeld moeten worden met verschillende instanties.

Ga voor meer informatie naar:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/events/nabestaanden/

Of neem contact op met ons kantoor.

http://www.bns-administraties.nl

Patrickbausewein@bns-administraties.nl

 

  Www.bns-administraties.nl
  

Wel of geen Ondernemer?

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

 

Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk Ondernemer voor de inkomstenbelasting Als  uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

http://www.bns-administraties.nl/

Patrick Bausewein

B&S Administraties

17-12-2015

Bron belastingdienst.nl

 

 

 

Lijfrente

Te veel lijfrente ingelegd.

Heeft u in een bepaald jaar meer lijfrente ingelegd dan in dat zelfde jaar in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar is.

Dan kunt u voor het meerdere een verklaring aanvragen bij de belastingdienst.

Problemen in deze zijn dat het volledige bedrag aan gestorte lijfrente bij uitkering belast wordt.

Met de saldoverklaring(verklaring niet-afgetrokken premies) kunt u er voor zorgen dat bij uitkering het te veel betaalde of niet afgetrokken deel

belasting vrij uitgekeerd krijgt.

De saldo verklaring is wel aan een maximaal bedrag  per jaar gebonden.

WWW.bns-administraties.nl

patrickbausewein@bns-administraties.nl

03-12-2015

 

 

Bijtelling auto van de zaak wijzigt in 2016


17-11-2015

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2016 veranderen de percentages.

Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2016? Dan geldt de bijtelling van de tabel hieronder.

CO2-uitstoot per kilometer

CO2-uitstoot per KM                         Soort brandstof          % van de cat.waarde

0 gram                                                    Alle brandstoffen      4%

50 gram of minderen
meer dan 0 gram                                 Alle brandstoffen     15%

106 gram of minder
en meer dan 50 gram                        Alle brandstoffen       21%

Hoger dan 106 gram                          Alle brandstoffen       25%

Bron http://www.Belastingdienst.nl

http://www.bns-administraties.nl